Електронният регистър на биологичните производители, преработватели, търговци и вносители вече е създаден и тестван, се съобщава в писмо на земеделския зам.-министър Чавдар Маринов. Базата данни може да намерите тук.

Биопроизводството: Кога ще дойдат допълнителни средства?

От 19 август сертифициращите фирми започват да попълват информацията за своите клиенти. Според Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти от Европейския съюз (ЕС) всеки биопроизводител трябва да потвърди данните за себе си.

Това се случва в срок до 10 календарни дни от създаването на профила или от промяна на вписаните обстоятелства в него. За целта е нужен квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), който може да бъде издаден във всеки офис на Националната агенция по приходите (НАП). 

Предвид кратките срокове особено внимание трябва да обърнат всички производители, които са в процес на биосертификация и за които се предполага, че е възможно все още да нямат такъв подпис или персонален код. Ако информацията не бъде потвърдена в срок, е предвидена глоба или имуществена санкция.

Ако имате въпроси по издаването на ПИК и КЕП, може да се свържете с Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ на телефон 02/985 11 258, е посочено още в официалното писмо от Министерството на земеделието. Цялата информация може да свалите тук.