Областната дирекция по земеделие в Стара Загора започва поредица от информационни срещи между експерти от общинските служби по земеделие, директора на ОДЗ и земеделски производители от региона, съобщават от ОД Земеделие.
 
График на провеждане на срещи със земеделски стопани в област Стара Загора:

График за провеждане на срещи със земеделски стопани в област Стара Загора
ОСЗ/община Дата и час на провеждане Място на провеждане
Стара Загора 25.01.2016 г., 10.00 ч. Зала № 1 на община Стара Загора
Раднево 26.01.2016 г., 15.00 ч. Зала № 1 на община Раднево
Гълъбово 26.01.2016 г., 13.00 ч. Залата на благоустройство и чистота гр. Гълъбово
Опан 26.01.2016 г., 9.00 ч. Зала в община Опан
Павел баня 29.01.2016 г., 10.00 ч. Зала "Младост"
Казанлък 29.01.2016 г. ,14.00 ч. Зала на ул. "Искра" №4
Мъглиж 03.02.2016 г., 14.00 ч. НЧ "Пробуда-1869" гр. Мъглиж, малка зала
Гурково 03.02.2016 г., 9.30 ч. НЧ "Войвода Генчо Къргов - 1920" гр. Гурково
Николаево 03.02.2016 г , 11.00 ч. Община Николаево, зала на ОбС Николаево
Чирпан 04.02.2016 г., 13.00 ч. Малка зала на община Чирпан
Братя Даскалови 04.02.2016 г., 10.00ч. Зала на община Братя Даскалови