Областна дирекция Земеделие Шумен откри процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата, мерите и ливадите. 
 
Отдаването на площите е за срок от една стопанска година - за стопанската 2015-2016 година. 
Тръжната документация може да се получава на място – в стая 102 на Областна дирекция “Земеделие” Шумен, както и от интернет страницата на ОД „Земеделие” Шумен.
 
Документи за участие в търга се подават в ОДЗ Шумен, бул. „Славянски” №17, стая 106, всеки работен ден от 9 часа до 17.30 часа от 26 януари 2016 год. до 9 февруари 2016 год. включително.
 
Търгът ще се проведе в сградата на ОД З Шумен, бул. „Славянски” №17, стая 104 на 11 февруари 2016 г. от 9:00 часа със задължително присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.
 
Списък на имотите и началната тръжна цена всеки парцел можете да изтеглите от ТУК: