Областната дирекция Земеделие в Добрич обяви публикува графици за извършване на теренни проверки в Балчик и Каварна.

Министерство на земеделието и храните стартира проверки на място на физическите блокове (ФБл) във връзка с обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). 

 
Директорите на Областните дирекции „Земеделие” изготвят предварителен график за провеждане на проверките с конкретен ФБл. Всяка ОДЗ ще информира кметовете на съответните населени места, както и земеделските стопани в даденото землище, заявили площи за подпомагане в ФБл, попадащи в графика за проверка.

Теренните проверки ще се осъществяват до 10 октомври 2015 г. В резултат на данните от тях, както и на предстоящото ново самолетно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 г.


График за извършване на теренни проверки в община Балчик

 

График за извършване на теренни проверки в община Каварна

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!