Правителството одобри на днешното си заседание позицията на България за Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 11 април 2016 г., в Люксембург. 
 
В рамките на заседанието ще бъде представен етапът на работата по предложението за регламент за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“, съобщиха от Правителствената информационна служба. 
 
Очаква се ЕК да представи предложението за регламент относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки. 
 
Предвижда се Комисията да представи на министрите актуална информация за положението на пазарите на селскостопански продукти.