Одобрен е проектът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2017. Това стана ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
 
Специализирания слой е предоставен на Разплащателна агенция за извършване на кръстосани проверки на подадените през Кампания 2017 заявления за подпомагане.
 
Слоят вече е качен и може да се провери в сайта на ДФЗ, секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания“ или чрез преглед в общинските служби по земеделие.
 
От заповедта става ясно още, че в срок до 5 януари 2018 г. включително, земеделците могат да подават възражения за включване или не на определени физически блокове или части от тях в специализирания слой.
 
Записано е още, че в срок не по-късно от 26 февруари 2018 г. ще бъде предоставен финалния слой на РА, допълнително актуализиран на база на подадените и разгледани възражения и въз основа на него ще бъдат направени корекции в извършените плащания по схеми и мерки за подпомагане на площ.