След като в понеделник Земеделското министерство не успя да избере одитор за за разплатените евросредства от Държавен фонд Земеделие, министър Васил Грудев успокои, че до максимум 17 дни процедурата по избора, все пак ще се състои.  
 
Изборът за сертифициращ орган беше обжалван, като жалбата е подадена от една от фирмите, която не е поканена за участие в процедурата. На заседанието на Министерски съвет взехме решение, че трябва да използваме услугите за избор на такъв сертифициращ орган при форсмажор.
[news]
На базата на това решение ние поканихме четирите водещи одиторски фирми, както в европейски, така и в световен мащаб. Разбира се, всяка една от останалите фирми има своите аргументи да обжалват това, че не са били поканени на тази процедура, обясни пред Фокус служебният министър Васил Грудев. 
 
Към момента одиторската компания, която е подала жалба, е изискала временно спиране на процедурата. В седем дневен срок Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) трябва да се произнесе по тази временна мярка. КЗК трябва да се произнесе в седем дневен срок. От този седем дневен срок изтекоха три дни. Но има още една процедура и възможност за обжалване. За съжаление не се и съмнявам, че фирмата, която обжалва поръчката ще се възползва и от нея – това е процедурата пред ВАС. От там насетне имаме още 14 дневен срок, в който трябва да изчакаме и произнасянето на ВАС. Така че при всички комуникативни хипотези на най-голямо забавяне, може би ще се стигне до още 17 дни, обясни министър Грудев.
 
Фирмата, която бъде избрана за одита на ДФЗ трябва да извърши одит за разплатените евросредства от Държавен фонд Земеделие в периода 16 октомври 2013 г. до 15 октомври 2014 г. Одитът включва директните субсидии за земеделие и плащанията по проекти от Програмата за развитие на селските райони. До 31 март 2015 г. докладът от него трябва да бъде внесен в Брюксел, в противен случай плащанията може да не бъдат признати. В такъв случай България може да изгуби 1,6 млрд. евро от ЕС. 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!