Близо 17% от площите с ечемик в област Търговище са ожънати. Това съобщиха от Областната дирекция Земеделие за Фокус.
 
Жътвената кампанията е започнала във всички общини в региона, с изключение на Антоново. До момента са реколтирани 8 280 дка, при среден добив от 495 кг/дка. С ечемик в областта са засети 49 776 дка, като най-много са в община Търговище - 21 222 дка, а най-малко в община Антоново и Омуртаг - по 4 500 дка. 600 кг/дка е средният добив от ожънатите 1000 дка с пшеница в землището на община Търговище. Общо площите с жито в областта са 361 727 дка, като 144 135 дка от тях са в община Търговище. 
 
Най-малко засята пшеница има в община Антоново - 21 677 дка. Ожънати са и 100 дка със зимна маслодайна рапица в община Омуртаг. Средният добив към момента е 200 кг/дка. 46 253 дка са засети с рапица в региона. Най-много са площите в община Попово- 26 182 дка.