Областна дирекция „Земеделие” Сливен ще проведе търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване - за ползване под наем/аренда за срок от една стопанска и пет стопански години – на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд в област Сливен за настоящата стопанска година. Това съобщиха от Областната администрация.
 
Търговете са обявени със Заповед № РД–06–117 от 22.12.2014 г. на директора на ОД „Земеделие” Сливен.
 
Пълният списък на имотите и подробно описание на условията за участие ще бъдат изложени на видно място на информационните табла на Общинските служби по земеделие и в Областна дирекция „Земеделие” Сливен.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!