„Децата – бъдещи стопани на Добруджа“ е темата на конкурса за детска рисунка, който организира ОД „Земеделие“ в Добрич. В творческата надпревара могат да участват ученици от 1 до 4 клас от всички училища в Добричка област. На формат А4 – 210/297 мм те трябва да представят своето виждане на земеделието на родния си край.

Важното - чуйте в AgriПодкаст

Обект на рисунките им могат да бъдат както обработваемата земя и основните полски култури, овощните и зеленчуковите градини, така и животинския свят във фермите и техниката, с помощта на която се извършват основните земеделски дейности в растениевъдството и животновъдството. Позволени са всички техники за рисуване – моливи, пастели, водни бои, темперни бои, флумастери и др.

Рисунките трябва да се подават в срок от 1 октомври до 1 ноември на адрес Добрич, ПК 9300, ул.“Независимост“ №5, стая 104. Всички творби ще бъдат сканирани по реда на пристигане  и представени за гласуване до 17 ч. на 30 ноември на създадената за целта страница „Конкурс „Децата – бъдещи стопани на Добруджа“. След конкурса творбите ще бъдат подредени в експозиция на първия етаж в сградата на Областна администрация Добрич.