Цената на едро на говеждото и телешко месо през февруари се повиши до 4,36 лв./кг кланично тегло, което е малко повече спрямо година по-рано. Предвид нарастващите цени на европейския пазар от началото на предходния месец и същественото поскъпване на фуражите, очакванията са през следващите месеци ценовите равнища да се покачат, твърдят анализаторите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

ДФЗ отпуска 1 млн. лв. за реализация на българско агнешко месо в кланиците

Относно свинското месо предварителните данни за дейността на кланиците показват, че през 2020 г. в промишлени условия са произведени 64,3 хил. тона, което е спад от 19% на годишна база. Въпреки свитото производство цените на едро се движиха надолу от втората половина на изминалата година. 

През февруари цената на свинското се установи на 3,40 лв./кг кланично тегло, което е с 0,6% над нивото от предходния месец, но със 17% под равнището от миналата година. Очаква се през идните два месеца цените да се увеличат с около 4-5%, каквато е тенденцията на европейските пазари.

При пилешкото месо цените на тон кланично тегло се повишиха с 10% през февруари, сравнено с предходния месец, но остават по-ниски от миналогодишните (-6% на годишна база). Поскъпването на фуражите, както и на свинското месо ще поддържат стабилни ценовите нива през следващите два месеца – около 2,90 лв./кг кланично тегло.

Краткосрочната прогноза на ЕК за пазара на месо през 2021 г. предвижда спад в консумацията на говеждо и телешко месо в ЕС с 1%, независимо от очакванията за възстановяване на търсенето през втората половина на годината. В същото време консумацията на свинско месо е възможно да се увеличи до 32,7 кг на глава от населението (+1,4%) поради по-силното предлагане на вътрешния пазар.

При производството на месо ЕК предвижда намаление на свинското (-0,7%), говеждото (-1%) и овчето и агнешкото месо (-1%). През настоящата година повишение се очаква единствено при пилешкото месо (+1%).