Текущият баланс за пшеница към края на месец ноември, по оценки на САРА, е производство от 5,5 млн.тона, сочат данни на центъра за икономически анализи в селското стопанство.
 
 
Съдейки по данните на CAPA, както и по предварителните нагласи на бранша и агроведомството за "безпрецедентен исторически връх", е възможно производството на пшеница наистина да е рекордно, въпреки че реколтата от пшеница не достигна прогнозираните близо 6 млн. тона.
 
По данни на центъра преходните запаси от пшеница се оценяват на 57 хил. тона. Вътрешното потребление се изчислява на 750 хил. тона, а нетният износ на 2,5 млн.тона. Остатъкът е към 2,3 млн.тона.
 
 
Текущият баланс за ечемик към края на миналия месец е производство в размер на 637 хил.тона и преходни запаси - 57 хил.тона. Вътрешно потребление е 90 хил.тона, а нетната търговия - 240 хил.тона. Текущата наличност съответно е 360 хил.тона.
 
Към месец ноември 2017 г. произведените количества царевица са 2,6 млн.тона и преходни запаси - 84 хил.тона. Вътрешно потребление е 300 хил.тона, а нетната търговия - 530 хил.тона. Наличност към месец ноември е 1,85 млн.тона.
 
 
По данни на CAPA, текущият баланс за слънчоглед към месец ноември е производство от 1,8 млн.тона и преходни запаси - 260 хил.тона. Вътрешното потребление е 400 хил.тона и нетната търговия - 120 хил.тона, а наличността към края на миналия месец е била 1,54 млн.тона.
 
Към месец ноември 2017 г. текущият баланс за рапица е 455 хил.тона производство, 45 хил.тона за вътрешно потребление и 360 хил.тона за нетна търговия. Текущата наличност към края на месец ноември е 50 хил.тона.