Цените на свинското и на телешкото месо в Европа и в България през тази година растат, като очакванията са, че тенденцията ще продължи и през следващите месеци.
 
 
Основната причина за поскъпването на свинското месо в ЕС е увеличаващият се износ, докато при телешкото и говеждото двигател на цените е голямото вътрешно потребление, стана ясно от месечния бюлетин на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)
 
Необичайно за лятото, цената на килограм свинско – кланично тегло, се повиши тази година от 2,88 лв. през май на 3,19 лв./кг през юни и 3,36 лв. през юли. Прогнозите са за 3,50 лв./кг през август и септември.
 
При говеждото и телешкото месо имаше известен спад през юни, когато цената слезе от 4,36 лв./кг на 4,29 лв./кг. Месец по-късно обаче беше отчетено повишение до 4,56 лв./кг. Очаква се през август стойността да бъде 4,70 лв./кг, а през септември – 4,80 лв./кг.
 
„Производството на месо за първите пет месеца на 2018 г. в страната бележи увеличение, което е около 9% при свинското, 5% при говеждото, 2% при агнешкото и 21% при бялото месо“, отбелязват анализаторите от Центъра.
 
 
Предвижданията на САРА в началото на годината бяха производството на говеждо месо от кланиците да достигне около 7 хил. тона и вероятно количеството добито такова месо в края на година ще бъде около 7,2 хил. тона. Потреблението на говеждо месо извън стопанствата ще бъде около 4 кг/човек, което е с около 5% над средното за последните пет години.
 
                                           Цени на месото - лв./тон кланично тегло
Източник: ЕК         * Данните са прогнозни.     „-" - Няма информация.
 
Производството на свинско месо в кланиците до края на годината вероятно ще се повиши до 73 хил. тона.
 
Световният индекс на цените за първото шестмесечие на 2018 г. показва средно увеличение с 3% при говеждото месо и с 27% при овчето месо. При птичето месо се наблюдава намаление с 2%, докато при свинското е с 4%.