В понеделник – 9 юни се проведе първото заседание на работната група по обсъждане на зелените директни плащания и плащанията за райони с природни ограничения – част от пакета директни плащания, които ще се прилагат от 2015 г.; отзивите на браншови организации (над 40 на брой), участвали в срещата, бяха по-скоро скептични заради липсата на конкретика и анализ от бъдещото прилагане на схемите. Тепърва предстоят нови заседания за обсъждане на останалите елементи при прилагането на директните плащания.
 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:В началото на седмицата дойде критика от ЕК по Споразумението за партньорство с България, включително и в частта „развитие на селските райони“. Подкрепата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) трябва да бъде насочена само към тези инвестиции в селските райони, които носят най-голяма добавена стойност за растежа и работните места и в борбата с обезлюдяването на селските райони. В същото време от ЕК посочват , че цялостна стратегия на страната по отношение обезлюдяването на селските райони не е достатъчно приоритетна.
 
В навечерието на жътвената кампания от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обявиха, че заради неблагоприятните агроклиматични условия очакванията към момента са за понижение на добивите спрямо миналогодишните, като в някои райони редукцията може да достигне 30% Масовата жътвена кампания се предвижда да стартира в следващите две-три седмици. На места в южна България вече започна прибирането на ечемика.

В цялата страна тече подготовката на земеделската техника за прибирането на реколтата. Сформиран е оперативен щаб, който ще координира всички действия по безопасното прибиране на реколтата. По отношение на подготовката на земеделската техника за жътва 2014, от ГД ПБЗН информират, че проверките на годността за работа на агротехниката се извършва съвместно с екипи от МЗХ.

В средата на седмицата от Българската асоциация на търговците на агротехника  съобщиха, че едноименно изложение ще има и пролетно издание и през 2015 г. ще се проведе в началото на месец март. Към Асоциацията се присъедини и водещата фирма в пазара на земеделска техника – Тайтън Машинъри България.

Официално писмо до институциите с настояване за спешни поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) изпратиха в сряда представители на бизнеса. Исканата промяна се отнася до обнародвания на 7 май в Държавен вестник текст, който забранява придобиването на земеделска земя от определена група физически и юридически лица. Според бизнес асоциациите, тълкуването на новата разпоредба налага безспорния извод, че всяко публично дружество, в което дори една акция е притежание на офшорна компания или на гражданин извън държавите-членки на ЕС няма право да придобива и да притежава право на собственост върху земеделски земи.

В четвъртък участниците в Тематичната група обсъдиха предварителната оценка на ПРСР 2014-2020 г. и представиха своите предложения за конкретни параметри на мерките в програмата. От Сдружението на малките семейни ферми и прерабователи съобщиха за Фермер.БГ, че успешно са защитили с около 8 млн. лв. по-висок бюджет за Тематичната програма за малки стопанства. В петък Програмата беше подложена на Обществена дискусия. А министър Димитър Греков и заместника му Явор Гечев обявиха, че след публичното обсъждане на ПРСР 2014-2020 г. МЗХ има готовност в срок до 20 юни да изпрати Програмата в Брюксел.

До дни е възможно отварянето на мярка Млад фермер, обяви в петък зам.-министър Явор Гечев. По думите му преходният регламент позволява с пари от новата ПРСР да бъде отворена мярка от старата. Направена е нотификация пред Брюксел. Не е необходимо да има отговор от Брюксел, за да стартира прием по мярка Млад фермер. В момента екип от агроикономисти утвърждава таблицата за икономическите единици, изготвена от Дирекция „Развитие на селските райони“.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!