В понеделник Народното събрание при на първо четене Държавния бюджет за 2015-та година, според който от 1-ви януари се предвижда увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските производители до размера на минималния осигурителен доход на останалите самоосигуряващи се лица - от 240 на 420 лева. Задължителните осигурителни вноски на един земеделски производител – физическо лице за една година ще се увеличат от 743.04 лв. на 1300.32 лв. при така предложеното увеличение. По данни на Социалното министерство през следващата година в резултат на тази промяна броят на регистрираните земеделски производители ще намалее с близо 10 хил. души. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и ПК по Земеделието и храните предлагат увеличаването на минималния осигурителен доход за земеделските производители да бъде въведено от 2016 г., а нивата на осигуряване за земеделските производители да бъдат плавно увеличавани. 
 
Също в понеделник МЗХ избра сертифициращ орган за Разплащателната агенция. „Делойт България“ е избраната фирма, която да извърши сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България за финансовата година, включваща периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 г., и препотвърждаване на проверки на място, извършени от Разплащателна агенция във връзка с финансова година 2014 година. Направените от ДФЗ разходи, които подлежат на одит от 2013 са в размер на 1.3 млрд. евро или над 2 млрд. лв.
 
В началото на седмицата земеделският министър Десислава Танева обяви в телевизионно интервю, че МЗХ е уведомено официално за налагане на финансова корекция в размер на 60 милиона евро за установени от ЕК проблеми по директните плащания. Те са свързани със системата за идентификация на земеделските площи, и с ПРСР 2007-2013, и по общинските мерки. Държавата е поискала разсрочване на плащането за следващите три години, на което имаме право. Отговорът за това искане се очаква ще дойде след 18 декември. Какво означава това? Че от следващи плащания и по директни плащания, и по ПРСР ще ни ги удържат, ако ни допуснат плащането за 3 г. напред, ще ни удържат съответната сума една трета. Бенефициентите не губят в случая, а на практика държавата ще участва с по-голямо финансиране в тези проекти.
 
Земеделските производители с напълно пропаднали площи вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия през 2014 год. ще бъдат компенсирани. Министерството на земеделието публикува във вторник заповед за  компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия. Право на държавна помощ ще имат земеделци, чиито площи са пропаднали в следствие на: осланяване, наводнение, буря с проливен дъжд и градушка.
 
До 17 януари 2015 година трябва да се зеверят дневниците за изразходеното гориво във връзка с прилагането на Схемата за държавна помощ Намалена акцизна ставка за газьол при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво. Това е посочено в заповед на земеделския министър, публикувана на интернет страницата на МЗХ. Заверката се извършва от Контролно-техническата инспекция (КТИ), се посочва още в заповедта.
 
В сряда МЗХ обяви, че в едномесечен срок - до 12 януари 2015 г. включително, всички кандидати за подпомагане могат да се запознаят със специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” и евентуално да подадат възражения за обхвата му, по отношение на заявените от тях за подпомагане земеделски площи за 2014 г. Земеделските стопани вече могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в допустимия за подпомагане слой „Площи в добро земеделско състояние” за 2014 г. Справките се извършват на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Система за индивидуална справка по Директни плащания”. Възраженията задължително трябва да съдържат идентификаторите на парцелите, които не са включени в допустимия слой за подпомагане.  След разглеждането на всички постъпили възражения и в срок до 25 февруари 2015 г. ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние”. На базата на тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще коригира и плащанията по схемите и мерките, обвързани със слоя. 
 
В четвъртък МЗХ публикува заповед за размера на ставките за специфично подпомагане за животни за 2014-та, а в петък ДФЗ започна изплащането на 64 073 606,00 лева по схемите. Стопаните ще получат своето подпомагане по направленията: Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми - 210,00 лева на животно; Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони - 225,00 лв. на животно; Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони - 190,00 лв. на животно. Преходната помощ за производителите на краве мляко в предишни нитратно уязвими зони е в размер на 40% от подпомагането и е по 76,00 лв. на животно; По Схема за крави с бозаещи телета стопаните ще получат по 205,00 лева на животно; За Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България фермерите ще вземат по 40,00 лв. на животно; По Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони подпомагането е по 35,00 лв. за животно.
 
В късния следобед в петък министърът на земеделието и храните Десислава Танева съобщи, че МЗХ ще предложи на второ четене минималният осигурителен доход за земеделските производители да е 300 лева.
 
Разливите на реки и наводненията в Южна, Югоизточна и на места в Северна България продължават повече от седмица в следствие на валежите, изпускане на язовири и непочистени речни корита. В някои региони водата се задържа в земеделските площи повече от седмица. Седмица без кислород е пагубна за земеделските култури, притеснени са стопаните. Заради валежите бяха евакуирани хора и селскостопански животни в различни части на страната.
 
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!