В началото на седмицата Държавен фонд Земеделие започна прием на документи  по схемата de minimis за изхранване на животни през 2014 година. Първият транш е 11 милиона лева. Средствата ще бъдат изплатени на земеделски производители, които отглеждат едър и дребен рогат добитък от основно стадо – крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Условието е животновъдите  да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г. Документи ще се подават  до 23 април в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица.

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:
Във вторник Министерството на земеделието и храните (МЗХ) обнародва в Държавен вестник промените в Наредба 6 относно средствата за официална идентификация на животните. Според промените дребни преживни животни (ДПЖ), предназначени за клане преди навършване на 12 месеца, ще се маркират с единична ушна марка.

От 16 май ще стартира предоставянето на ваучери за гориво на земеделските производители през 2014 г. Отстъпката за литър газьол е 0,31 лв. По този начин земеделските производители ще получат 50% намален акциз от страна на държавата. Помощта е в размер на 84 млн. лв. 18 234 са подадените декларации за общо прогнозно количество от 270 млн. литра газьол.

На 9 април сряда ДФ „Земеделие” приключи с окончателното класиране на заявленията за подпомагане по дейност 1 „Закупуване на нови кошери" и дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” на мярка Г на Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г. Всички одобрени кандидати ще бъдат поканени да подпишат договор в областната дирекция на фонда, където са подали документите за подпомагане.

Два големи пазара за животни ще бъдат изградени в Северна и Южна България, за да се стимулира търговията с животни, съобщи заместник министърът на земеделието Явор Гечев в Пловдив в четвъртък. На тези пазари стопаните ще могат директно да предлагат отглежданите от тях животни, а освен това те ще имат и функция на депа, от които ще се изнася добитък за чужбина, поясни Гечев.

Всички схеми за подпомагане в сектора трябва да са насочени към реални земеделски производители, които спазват данъчното законодателство и не са в сивата икономика. Около това мнение се обединиха над 15 браншови организации по време на дискусия организирана от Националната асоциация на зърнопроизводителите относно прилагането на Общата селскостопанска политика и в частност на Схемата за подпомагане на малките земеделски стопанства в новия програмен период.

В същото време през тази седмица Министерство на земеделието и храните публикува Информация за схемите за директни плащания и национални доплащания, които ще се прилагат през 2014 г. От документа става ясно, че Близо 105 млн. лв. е общият бюджет по Схемата за преразпределително плащане, а според предварителните изчисления за първите 300 дка всяко стопанство ще получава по 45,10 лева/дка. Плащане по СЕПП ще е в размер на 30,10 лева/дка, уточняват от МЗХ.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!