В понеделник от  Държавен фонд Земеделие обявиха, че Разплащателна агенция е изплатила 71,2 млн. лв. по ПРСР на проекти по мерки 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" и 322 "Обновяване и развитие на населените места“, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности", 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" и 313 „Насърчаване на туристическите дейности” , 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" и на Местни инициативни групи по ЛИДЕР.
 
В началото на седмицата министър Десислава Танева участва в Съвета на земеделските министри на ЕС. В рамките на заседанието стана ясно, че ЕК ще съфинансира 50%, а не 75% от дейностите за контрол на болестта син език – в това число и ваксинацията. През 2015 година квотата за улов на калкан в Черно море остава 43,2 тона, стана ясно още на срещата в Брюксел. 
 
На среща със заместник-председателя на Европейската комисия Кристалина Георгиева в Брюксел министър Танева обяви, че по направените 436 коментара на ЕК по проекта на българската Програма за развитие на селските райони 2014-2020, към момента са изчистени над 80%. От своя страна Кристалина Георгиева каза, че България трябва да бъде още по-активна, за да увеличи доверие на Комисията.  
 
В сряда производители на плодове и зеленчуци се срещнаха  с Комисията по земеделие в НС и ръководството на МЗХ, за да поискат убвеличаване на обвързаната подкрепа за сектора от 2015 година на 82 милиона евро годишно. След срещата стана ясно, че производителите няма да получат исканото увеличение. Според министър Танева е невъзможно до края на годината да искаме нови промени по схемата за обвързана подкрепа от ЕК. Тя посочи, че през 2016 г. може да се поиска промяна в схемата за обвързана подкрепа. Тогава според земеделците обаче, може да се окаже прекалено късно. Преобладаващата част от депутатите в ПК по земеделие се обявиха в подкрепа на искането. В тази връзка депутатът от левицата Светла Бъчварова предложи да се поискат допълнителни  30 млн. лв в бюджета, които да бъдат за национални доплащания на производителите на плодове и зеленчуци догодина.  
 
В четвъртък се проведе заседание на Консултативния съвет по животновъдство. Бяха обсъдени предлаганите промени в Наредбата за директните продажби на продукти от млечните ферми, които предвиждат в обхвата на наредбата да се включат и фермите от 2-ра и 3-та категория. Премахва се и ограничението птицевъдите да продават директно не повече от 40% от дневно добитите яйца. Друга обсъждана промяна в законодателството бяха измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Измененията предвиждат ливадите, пасищата и мерите от общинския и държавния фонд да се разпределят на фермерите в зависимост от притежаваните пасищни животни. Останалите свободни земи ще бъдат включвани в търг, в който ще могат да участват само собственици на пасищни животни.  
 
Във втората половина на седмицата Държавен фонд Земеделие плати субсидиите по Агроекология, НАТУРА 2000 и необлагодетелствани райони. 
 
Минималният месечен размер на осигурителния доход за земеделските производители и тютюнопроизводителите става 300 лв. от 2015 г., вместо предвидените първоначално 420 лв. Това решиха народните представители по време на второто четене на бюджета за държавното обществено осигуряване в петък.     
 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!