В понеделник Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие проведе заседание, по време на което бившият изпълнителен директор на Фонда Мирослав Николов подписа заповедта за освобождаването си, а на неговия пост беше избран бившият парламентарен секретар на Земеделското министерство Атанас Добрев. Уверен съм, че максимално бързо ще бъдат подписани всички одобрени близо 2 500 проекта, които бившето ръководство на фонд "Земеделие" забави, обяви министър Димитър Греков. В първия си работен ден Добрев назначи Атидже Алиева-Вели временно да отговаря за прилагането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:В първите си работни дни Добрев с размах започна да подписва договори по Програмата и да разплаща проекти. От Фонда обявиха, че над 6 милиона лева тръгват към банковите сметки на бенефициентите по мерки 112, 123, 141, 311, 321, както и представители на местни инициативни групи. Добрев подписа и договори за 5 млн. лева по мярка 121 на биопроизводителите, както и бяха одобрени 84 тръжни процедури на общини, кандидатствали с проекти за селски туризъм и за подобряване на инфраструктурата в селските райони.

Във вторник се проведе заседание на работната група по директните плащания, които ще се прилагат в България от 2015 г. като бяха обсъдени темите за прехвърляне на средства между стълбовете, Схемата за дребни земеделски стопани и намаление и таван на плащанията. Веднага след заседанието обаче на Портала за обществени консултации беше публикуван проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Концепция на МЗХ за прилагането на директните плащания в България. Това мигновено предизвика недоволството на земедслките неправителствени организации, които заявиха, че Концепцията е авторитарно становище на МЗХ и в нея не са включени предложенията, дадени от страна на земеделските производители по време на работните групи.

Напрежението продължи и в сряда, когато няколко от най-големите земеделски НПО обявиха, че ще дадат обща пресконференция срещу „фиктивния дебат за директните плащания“. В края на работния ден от Земеделското министерство обявиха официално, че Концепцията за директните плащания не е финална и ще се проведе дискусия преди внасянето й за одобрение от Министерския съвет. Според МЗХ „по голяма част от обсъжданите от членовете на Работната група теми е постигнат консенсус“.

В четвъртък шест браншови организации излязоха с обща декларация срещу „прилаганият метод на работа на МЗХ“ и  фиктивно провеждане на публичен дебат със заинтересовани страни по стратегически важни за бъдещето на земеделския сектор теми: "Ние, представителите на браншови организации от сектор „Земеделие“ изказваме категоричното си несъгласие с отношението на Министерството на земеделието и храните към представляваните от нас организации. Прилаганият метод на работа на МЗХ противоречи на равнопоставените партньорски взаимоотношения и прозрачността в диалога между държавата и неправителствения сектор.“   

По време на пресконференцията стана ясно, че в понеделник – 21 юли асоциациите очакват да се срещнат с министъра на земеделието и храните, за да обсъдят създалата се ситуация. За тогава е насрочено и поредното заседание на работната група.

На фона на напрежението относно бъдещата политика за агросектора, и през тази седмица, макар и трудно, продължава жътвата в страната. От 300 до 600 кг от декар пшеница прибират земеделските производители в различните региони на страната, съобщи Ангел Вукодинов от Националната асоциация на зърнопроизводителите. В Северна България е прибрана едва 50% от реколтата. Заради лошото време, се използва всеки възможен час за работа на полето. В Северозападна България земеделците са притеснени, че  пшеницата ще започне да покълва на полето.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!