В понеделник, 2 юни започна  сключването на договорите и изплащането на средствата по схемата de minimis за подкрепа на пчеларите за справяне с нестабилните климатични условия през 2013 г. и началото на 2014 г. Срокът е до 20 юни 2014 г. Определената помощ за пчелно семейство е 3,45 лв.

Българският ветеринарен съюз обяви в понеделник, че отказва да подпише проекта за тарифа по Държавната профилактична програма за 2014 г. Ветеринарните лекари заявиха, че ще приемат да изпълняват ДПП при финансови параметри на тарифата не по-ниски от тези на тарифата от 2013 г. В случай че МЗХ не вземе адекватните решения и не предприеме мерки по поставените от ветеринарите въпроси, след 30 юни те ще предупредиха, че ще започнат протестни действия в цялата страна. В същото време стана ясно, че вече пети месец селскостопанските животни в страната не се изследват, нито едно животно не е имунизирано.ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:
 Във вторник в Държавен вестник беше обнародвана Наредба 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, които влизат в сила от 3 юни 2014 г. Завишени са количествата сурово овче, козе или биволско мляко, които могат да бъдат доставяни директно. Промените в Наредба 26 въвеждат, дефинират и узаконяват понятията „временен обект за търговия на дребно на млечни продукти“ и „мобилна хладилна витрина“, както и се разписват изискванията към технологичните инсталации за производство или млекоматите.

В сряда земеделското министерство обяви, че ще се проведе първото заседание на Работната група по прилагане на Общата селскостопанска политика 2015-2020 г. На първата среща ще се дискутират два от елементите на Общата селскостопанска политика, а именно: изискванията и прилагането на зелените плащания и плащанията за райони с природни ограничения. Заседанието ще се състои на 9 юни, понеделник от 15.00 ч. в Голям колегиум на МЗХ.

В четвъртък започна приемът на заявления за финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма  по лозарство. Той ще продължи до 25 юни. Бюджетът по мярката до края на финансовата 2014 г. е над 10,5 млн. евро. По нея се подпомагат три дейности - конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята.

От Института по земеделие в Кюстендил обявиха в четвъртък, че се очакват наполовина по-ниски добиви от череши тази година. Очакванията за тази кампания са средните добиви от череши да не надвишат 500 кг/дка,. Изкупуването на ранните плодове започна при цени от 60 ст./кг.

Зърнопроизводителите очакват сериозна редукция на добивите от тазгодишната реколта. Влошено ще е и качеството на зърното. По-сериозно към този момент е положението в Северна България. Проливните дъждове и градушките причиниха до 100% пропаднали площи с пшеница, ечемик, рапица, царевица, слънчоглед, овошки, лук, домати, краставици, тикви в Добричко, Русенско и Видинско. Екипи на Областните дирекци "Земеделие" обследват щетите.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!