Всички зърнени и маслодайни култури се котират на по-висока цена спрямо година по-рано, като рекордьор по поскъпване е маслодайният слънчоглед. Това потвърждава седмичният обзор за състоянието на зърнения пазар и движение на зърното в страната, публикуван от земеделското министерство.

Борси: Цената на зърното продължава да потъва

Пшеница 

Общият ресурс, с който страната разполага за реколта 2020/2021 г., е 5 013 069 тона. От тях произведени количества са 4 712 883 тона, влезли в страната – 10 186 т., и преходен остатък от реколта 2019/2020 г. – 290 000 тона. 

Общото потребление е 3 456 603 тона, от които 1 183 200 тона са за вътрешно потребление и 2 273 403 тона са напуснали количества. Запасите се оценяват на 1 556 466 тона.

Средната цена на хлебната пшеница падна до 412 лв./тон при 415 лв./тон за предишната седмица. Средната цена за месец март е 414,50 лв./тон при средна цена от 336,75 лв./тон спрямо година по-рано. Средната цена на фуражната пшеница бе 403 лв./тон при 406 лв./тон за предишната седмица.

Ечемик 

Страната разполага с 558 870 тона, в това число производство в размер на 548 781 тона и преходен остатък от реколта 2019/2020 г. – 10 000 тона. 

Общото потребление е 485 380 тона, от които вътрешното потребление е 215 930 тона, и напуснали страната количества – 269 450 тона. Запасите са 73 490 тона.

Средната изкупна цена за месец март на фуражния ечемик е 285 лв./тон при средна цена спрямо година по-рано от 305 лв./тон.

Рапица 

Общият ресурс от рапично семе в страната е 327 560 тона, от които производството е 278 582 тона, влезли количества – 46 378 тона, и преходен остатък – 2 600 тона от реколта 2019/2020 г. 

Потреблението е общо 282 951 тона, от които вътрешното е 90 320 тона, а напусналите страната количества – 192 631 тона. Запасите се оценяват на 44 609 тона.

За предишните седмици липсваха котировки за рапично семе. Средната цена към месец октомври е 723 лв./тон, като през същия месец 2019 г. е била 677,60 лв./тон.

Царевица 

Общият ресурс от царевица в страната е 3 401 406 тона, като производството е 2 974 137 тона, вносът – 27 269 тона, а преходният остатък от реколта 2019/2020 г. – 400 000 тона. 

Потреблението е 1 546 212 тона, като за вътрешно са 918 900 тона, а напусналите количества – 627 312 тона. Запасите са 1 855 194 тона.

Средната цена за разглеждания период е 398 лв./тон при 400 лв./тон за предходната седмица. За месец март тя е била средно 399,50 лв./тон при 284,50 лв./тон спрямо година по-рано.

Черен маслодаен слънчоглед 

Общия ресурс за реколта 2020/2021 г. е 2 265 736 тона. От тях произведените количества са 1 725 453 тона, вносът – 405 283 тона, и преходният остатък от реколта 2019/2020 г. – 135 000 тона. 

Общото потребление е 1 270 553 тона, като 1 097 700 тона са преработени у нас и 172 853 тона са напуснали страната. Запасите са 995 183 тона.

Средната изкупна цена отбеляза спад – от 1036 лв./тон за предишната седмица до 1016 лв./тон към 26 март. Средно за месец март тя е 1026,25 лв./тон, като за същия месец на 2020 г. е била 684 лв./тон.