Земеделските стопани от община Тервел могат да закупят тръжни книжа за участие в търг с тайно наддаване за земя. Парцелите са от общинския поземлен фонд и са разположени в землищата на 27 населени места. Срокът за отдаване на земеделските ниви е 5 стопански години. 

61 лв./дка стартова цена за земя на таен търг

Търгът ще се проведе на 31 май от 9:00 ч. Наддаването ще започне от 61 лв./дка за една стопанска година, посочват от кметството на добруджанската община. Депозитът за участие е 30% от началната тръжна цена. Категориите на земята са от III до IX, като най-масово за III-V. Най-малкият парцел, който ще бъде разигран на търг, е от 1,300 дка, а най-големият – 121 дка.

Най-много площи са обявени в землищата на селата Сърнец, Орляк, Нова Камена, Войниково, Каблешково.   
Земеделските земи на територията на община Тервел възлизат на 416 000 дка. Парцелите от общинския поземлен фонд осигуряват приходи в хазната. През 2020 г. обаче постъпленията спаднаха с 20 % заради жестоката суша и ниските добиви.