Започва нов прием на заявления за одобрение на доставчици по училищните схеми. Той ще обхване периода от 17 до 21 декември, съобщи пресцентърът на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
Допълнителното кандидатстване се отваря, защото одобрен изпълнител доброволно се е отказал да доставя продукти в одобрените му учебни заведения.
 
По новия прием могат да кандидатстват както самите учебни заведения, така и еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, производители на плодове и зеленчуци, и млечни продукти, а също и организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, както и общини, на чиято територия се намират учебните заведения.
 
Важно условие е учебните заведения, за които се кандидатства, да не са одобрени за доставка по съответната схема самостоятелно или чрез доставчик. Те не трябва да са включени в издаден и действащ акт за одобрение по схемата, за която кандидатстват.
 
 
Учебните заведения, които са останали без доставчици и искат да се включат в подпомагането, могат да заявят участието си по двете училищни схеми самостоятелно или чрез заявител (производители или търговци).
 
Учебните заведения и общините, които ще кандидатстват самостоятелно, следва да заявят участието си по схемите директно чрез подаване на документи в ДФЗ в посочения срок.
 
В случай че учебните заведения няма да участват в схемите самостоятелно, те трябва да бъдат заявени за одобрение от производители или търговци. За целта кандидатите за доставчици трябва да подадат документи в учебните заведения от 3 до 7 декември. 
 
Най-късно до 14 декември директорите на училищата и детските градини трябва да попълнят декларация в свободен текст, в която да посочат избраните от тях заявители по всяка от схемите и броя на доставките.
 
Документи за кандидатстване по училищните схеми ще се приемат в областните дирекции на Фонда по утвърден образец