Забранява се паленето на стърнища, крайпътни ивици, слогове и сухи треви в земеделските земи и защитените територии, посочва в заповед кметът на община Каварна. На нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно чл.162 от Закона за опазване на околната среда. Глобата за физическите лица е от 200 до 20 000 лв., а за юридическите лица е от 5 000 до 500 000 лв.

Черноземът в Добруджа натрупа сериозен запас от влага

Забраната на палежите е в унисон със заповед на областния управител на Добричка област, с която се обявява началото на пожароопасния сезон. Призивът към жителите на региона е при констатиране на палежи в земеделски ниви, полезащитни пояси, крайпътни ивици или защитените територии, незабавно да уведомят РИОСВ – Варна, най-близката Пожарна служба или тел.112. 

Засушаването през 2020 г. се оказа силно изразено в крайморските общини Шабла, Каварна и Балчик, но опазването на оскъдната реколта изискваше сериозни усилия в цяла Добричка област. 80 % от пожарите в Добруджа са възникнали заради човешка небрежност, обобщи още през лятото комисар Дарин Димитров, директор на Регионалната дирекция ПБЗН. Липсата на валежи и сушата, започнала още през зимните месеци на 2020 г., направиха опасността от инциденти в селското стопанство много сериозна. Още преди жътвата огнеборците започнаха да гасят пламнали пшенични полета.  

От Североизточно Държавно предприятие също се присъединиха към призива за опазване на гори, полезащитни пояси и ниви от пожари. От там уточняват, че въпреки дъждовете от последните дни, на много места миналогодишните треви, храсти, синори и ливади са сухи и лесно запалими. В три области - Добрич, Шумен и Търговище, е обявено началото на пожароопасния сезон Забранява паленето на огън на по-малко от 100 метра от горските територии, както и опожаряването на крайпътни ивици, поляни и треви.

Санкциите за палене на огън в горските територии са от 200 до 2000 лева. Разрешено е паленето на огън само на определените за това места, като не се препоръчва това да се прави при силен вятър, за да не излезе от контрол. Опасност крие и оставен без надзор жив огън, тъй като и една искра е достатъчна, за да пламне сухата растителност в близост до огнището. Пожари предизвикват още хвърлени цигари и стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.