Вицепремиерът Меглена Плугчиева и министърът на земеделието и храните Валери Цветанов и обявиха вчера началото на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Това е секторът, който спада към хубавите визитни картички на България.

Секторът въпреки реституцията и други промени, се справи с проблемите и то без голяма подкрепа. Той ще играе значителна роля с положителни резултати каза, пред журналисти днес вицепремиерът Меглена Плугчиева.

Новата програма е за периода 2009 - 2013 година с общ бюджет 166 млн. евро.

Вече са одобрени три мерки за лозаро-винарския сектор, за които ще бъдат дадени 112 млн. евро.