Още в края на миналата година Министерството на земеделието обяви, че ще въведе напояването като задължително условие за обвързано подпомагане на някои зеленчуци след 2023 г. Сега, след като служебният екип представи наново моделите за интервенции пред бранша, напояването не е отпаднало.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Ако това предложение бъде прието и залегне в Стратегическия план, без напояване няма да могат да се чертаят производителите на пипер, домати, краставици, корнишони и патладжани полско производство. То обаче няма да е пречка за фермерите, които отглеждат моркови, зеле, дини, пъпеши, картофи, лук и чесън.

Останалите залегнали критерии са еднакви при всички схеми за зеленчуци полско производство. Подпомагането ще се отпуска под формата на годишно плащане на хектар, отговарящ на изискванията за допустим хектар.

Запазва се доказването на реализация, като добивът е спрямо спецификите за всяка конкретна култура. Кандидатите с площи със сертифицирано биологично производство и площи в преход удостоверяват минимални добиви от заявените площи за съответната култура в размер на 50% от минималния добив, определен за културата. 

Бенефициентите предоставят документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, съобразно размера на площите, с които кандидатстват, и разходната норма за единица площ.

Избраната схема за обвързано подпомагане може да се комбинира с всички останали схеми за зеленчуци полско или оранжерийно производство.

Специално при картофите на подпомагане подлежат само сортове, предназначени за производство на нишесте.

С цел по-висока финансова устойчивост за малките и средни стопанства в сектора се прилага модулиран размер на плащането, уточняват от ресорното министерство.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg