Пиперът е най-скъпият зеленчук. Искаме той да бъде обособен в собствена група, що се касае до схемите за обвързано подпомагане за зеленчуци. Това каза Данчо Кощилаков, председател на УС на Асоциация български пипер за Фермер.БГ.
 
 
„Дадохме мнението си за обвързаната подкрепа. По принцип одобряваме втория вариант, като имаме предложение към него. Принципът, който е заложен касае субсидията и това тя да бъде горе-долу еднакъв процент върху разходите за производство на даден зеленчук. Ние подкрепяме този принцип и дори бяхме инициаторите за него. Но тъй като зеленчукът, който е най-ощетен в тази насока, е пипера, предлагаме той да бъде отделен в първа група и там да остане единствено той“, обясни Кощилаков.
 
Ако в първа група остане единствено пипера, то в т.нар трета група, където са краставици, корнишони, картофи и т.н, там да отидат и доматите, гласи второто предложение на асоциацията.
 
„Имаме и едно предложение относно картофите, което е подкрепено от всички асоциации, включително и от Асоциация на картофопроизводителите. Нека в тази група да влязат само картофопроизводителите, които са регистрирани към БАБХ, защото картофопроизводството и в Европа е по-специален закон за производство на картофи за консумация. За сега само 35 хил. дка картофи са регистрирани към БАБХ, докато 85 хил. дка не са. И едните, и другите вземат обаче еднаква субсидия, докато контролираните от БАБХ произвеждат по-качествена продукция, за която са имали по-големи разходи. 38% от всички зеленчуци в България са картофи, които се подпомагат по обвързаната подкрепа, което значи че почти половината от субсидията отива за тях. Според нас, за да не стане както беше с тиквите, предлагаме картофопроизводителите, които не са към БАБХ да бъдат игнорирани“, разясни Кощилаков. 
 
По думите му „този път министерството се стреми горе-долу около 10%  от разходите за производство на зеленчуците, да дойдат от помощта“. Кощилаков е на мнение обаче, че по този начин производителите на пипер ще могат да покрият не 10, а само 5% от своите разходи. 
 
„Пиперът е най-скъпият зеленчук и затова според нас трябва да бъде отделен в самостоятелна група. Това е зеленчукът, който е най-ощетен и през последните няколко години площите намаляват, а в същото време има голямо търсене на пазара“, обобщи браншовикът.