Животновъдите ще подават документи за доказване на реализираните на пазара животни по няколко схеми за обвързано подпомагане след около месец. 

Министерството напомни: Вижте указанията за обвързаната подкрепа

Срокът за представяне на документите е от 5 до 31 октомври 2019 г. в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).