Рангел Матански от сдружението с нестопанска цел „Заедно за личностно развитие“ бе в Брюксел на 17 и 18 април за срещата по проект за социално фермерство FASST, съфинансиран от програма на Европейския съюз (ЕС) за образование и обучение „Erasmus+“.
 
 
Представители на 9-те международни партньори се срещнаха, за да определят напредъка в изпълнението на проекта и да се споразумеят за темите на съвкупност от иновативни курсове за обучение за насърчаване на социалното земеделие в Европа, съобщи Матански за Фермер.БГ. 
 
 
Партньорите идентифицираха 10 обучителни теми в широк кръг от области като управление, комуникация и финансиране на социални земеделски организации. Проектът вече навлиза в производствената си фаза. Партньорите на етап „Интелектуална продукция 3" ще разработят съдържанието на обучението, което ще бъде достъпно онлайн безплатно в многоезични версии чрез платформата FASST Open Educational Resource.
 
 
СНЦ „Заедно за личностно развитие“ избра да разработи следните теми на уроци:
1. Общ преглед на социалното земеделие;
2. Как да управляваме социалното земеделие с двойното предизвикателство за социално приобщаване и икономическо овластяване.
 
 
Повече информация за проекта и неговото развитие може да получите от интернет платформата на проекта www.fasstproject.eu