Министърът на земеделието и храните Десислава Танева призова общините възможно най-бързо да стартират процедурите по отдаване на пасища и мери за индивидуално ползване, за да могат да бъдат завършени до края на месец април и животновъдите да могат да заявят площите си за подпомагане без санкция до 15 май тази година. Земеделският министър проведе среща  с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
 
Министър Танева призова също общините да отдават  площите основно за индивидуално ползване от животновъди, за да имат правно основание за тях и да получават европейско подпомагане.
 
2,369 милиона декара пасища, мери и ливади, от които 1,765 млн. дка. за индивидуално ползване, собственост на 117 общини, са в процедура по отдаване за ползване от животновъди, въведена с промените в ЗСПЗЗ през месец февруари. Това представлява почти половината от заявените за подпомагане през 2014 година 4,25 млн. дка. постоянно затревени площи. Общо 5 943 са подадените заявления от животновъди към общините за ползване на над 1 млн. дка. общински пасища и мери, сочи информация от Областни дирекции Земеделие.
 
 „Нямаме данни за останалите 148 общини дали имат готовност,  или намерение да проведат  тази процедура. Важно е те да бъдат информирани за изискването на Закона, и по най-бърз начина да организират процедурите“, обясни министър Танева. Площите за общо ползване няма да могат да се заявяват за подпомагане от животновъди. По думите й, приоритетното ползване на постоянно затревени площи за индивидуално ползване е инструмент за подпомагане на местните животновъди. Така те ще могат да кандидатстват за субсидии още през тазгодишната кампания. 
 
До 15 април 2015 година  НСОРБ ще предостави актуална информация за това в кои общини и каква площ пасища и мери ще бъде отдадена за индивидуално ползване от животновъди и каква площ за общо ползване. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!