Община Тунджа обяви публичн търг за продажба на земеделска земя. Търгът с явно наддаване ще се проведе на 12 декември 2014 г. от 9.30 ч.
 
Общината обявява за продажба земеделска земя, временно изоставена нива, ІІІ/трета/ категория, в м. „Могилска река” в землището на с. Чарган. Земята е с площ от 39,400 дка.
 
Началната тръжна цена е 50 000,00 лв., без ДДС, а депозит за участие в търга 5 000,00 лв. и такса за участие в търга е 30,00 лв.
 
Срокът за подаване на документи и внасяне на такси е 11 декември.
 
Лица, които имат просрочени задължения към Община „Тунджа” към датата на провеждане на търга, не се допускат до участие в него.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!