Община Момчилград дава трактори и инвентар под наем за нуждите на стопаните и тази година. Инициативата се осъществява за втора поредна година и цели да подкрепи земеделските производители, които нямат техника за обработка на земята. Със съдействието на община Момчилград през 2014 година бяха изорани над 1 000 дка обработваеми площи. Очаква се тази година интересът да нарасне значително. Условието е стопаните им да не получават субсидии по европейски програми.

 

Земеделски производители, които ще извършват сеитба на едногодишни култури, могат да подадат заявления до края на месец март за изораването на нивите им. Заявленията ще се предоставят на общинска администрация/стая №2, ет.1/.

 

От услугата могат да се възползват и наематели, тъй като законът дава право на общините да отдават необработваеми земеделски земи чрез сключване на служебни доброволни споразумения.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!