От 8 до 15 лв./дка. са цените за земеделска земя под наем, които дава Община Ботевград за 2014-а година, става ясно от публикувана докладна записка на кметът Георги Георгиев, от чието предложение е видно, че цените за наем на земеделска земя се запазват спрямо миналата 2013 година.

 

Годишните пазарни наемни цени на земеделската земя, собственост на общината са определени в 8 категории, както следва:

трета категория -15.00 лв.

четвърта – 14.00 лв.,

пета – 13.00 лв.

шеста – 12.00 лв.

седма – 11.00 лв.

осма – 10.00 лв.

девета – 9.00 лв.

десета – 8.00 лв.


При отдаване под наем на земеделски земи с трайно предназначение на територията - пасища и мери, собственост на общината и такива по чл.19 от ЗСПЗЗ, годишните наемни цени се определят по т.1, умножение с коефициент 0,5. През миналата година ОбС също гласува за намаляване на наемните цени на пасища и мери, собственост на Общината, с 50 %.