21 поземлени имота в 11 населени места обявява за продажба на търг община Добричка. Наддаването на тях ще бъде тайно и ще се проведе на 6 август от 9:30 часа. Общо 20 613 кв.м. е общият размер на обявената за продажба общинска собственост, която представлява земеделски ниви, угари и урегулирани поземлени имоти. 

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

Най-големият парцел е нива от 3000 кв.м в село Плачи дол. Наддаването за нея ще започне от 6570 лв. В село Танево е обявен поземлен имот със стопанска сграда от 1820 кв.м. Началната тръжна цена за него е 5765 лв. Големи са парцелите и в селата Фелфебел Дянково и Черна, които са съответно по 1400 и 1280 кв.м. При тях наддаването ще започне от 3806 и 3830 лв.  

Най-малкият парцел за продажба е угар от 61 кв.м. в село Одринци, който е обявен за 50 лв. без ДДС. Най-скъпият поземлен имот на тайния търг ще бъде парцел от 1060 кв.м, за който наддаването ще стартира от 9370 лв. 

В тайния търг могат да участват граждани, земеделски кооперации, търговци, които в последните три години нямат прекратени договори за ползване на общински имоти поради дългове. Освен това те не трябва да са натрупали задължения за ползване на полски пътища. Всички изисквания за участие в наддаването за публикувани на сайта на община Добричка.