Нова европейска Обсерватория за пазара на мляко беше открита от еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош, съобщи Agri.eu.

В контекста на изтичащия срок за прилагане на системата за млечни квоти на 31 март 2015 г., Обсерваторията ще извършва мониторинг на млечния пазар, като така ще помогне на сектора да се адаптира към новите условия на пазара след приключването на 30-годишния режим на прилагане на млечни квоти.

Обсерваторията има за цел да повиши прозрачността на пазара на мляко и да предостави по-точна статистика как се развива той, и веригата на млечни доставки може да повлияе в много бизнес направления.След стартирането си обсерваторията ще предостави web базирана платформа с първична, но богата информация за производители, преработватели, прекупвачи, крайни потребители.

Следвайки концепцията от първия път, в който Дачиан Чолош заговори за такъв тип Обсерватория на голямата млечна конференция през септември 2013 г., тя ще предоставя прозрачна информация, анализи на пазара, краткосрочни и регулярни данни за състоянието и регулярни срещи на икономическия борд, засегнат в този сектор. Този борд ще обсъжда предоставената информация, ще допълват важни за сектора данни, които са получени директно от дейността им и готови за изготвянето на висококачествени статистики.

Срещите на Обсерваторията ще бъдат отразявани в доклади, които ще са публично достъпни, съобщават от Европейската комисия.


© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!