Фермери, представители на неправителствени организации и държавни служители участваха във второта среща, организирана за обсъждане на проекта за нов Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи. Форумът се състоя в Стара Загора.
 
 
Една от темите в дискусита беше процедурата за разпределение на общински и държавни пасища, мери и ливади е прецизирана, стана ясно от съобщение на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
 
Предвидено е да се разпределят имоти от двата фонда в землището, където е регистриран животновъдния обект на лицето. Имоти в съседни землища ще се предоставят за ползване чак след изчерпване на ресурса от общински и държавни земи в землището.
 
„Общественото обсъждане на проекта на Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи се прави с цел да се чуят мненията на възможно най-голям брой собственици, ползватели и други заинтересовани лица“, каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на дискусията в Стара Загора.
 
Проектозаконът предлага съвсем нова процедура за промяна на предназначението от неземеделска в земеделска земя. В съществуващото законодателство няма такава възможност, но заради интерес от страна на собственици това вече е предвидено.
 
Проектът за нов закон е публикуван в портал за обществени консултации на 27 август,  като срокът за внасяне на коментари и становища е 26 септември тази година.
 
Мнението на читателите на Фермер.БГ също е добре дошло, като можете да ни изпращате позициите си на електронната ни поща – [email protected]