Комитетът по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони заседава днес, съобщиха за Фермер.БГ участници в срещата. По време на заседанието, за одобрение ще бъде разгледано предложението на Управляващия орган на ПРСР за 1-во допълнение и изменение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), а именно предложение за изменение на Тематична подпрограма за малки стопанства от ПРСР 2014-2020, както и предложение за изменение и допълнение на мярка „Агроекология и климат“.
 
Кломитетът по наблюдение ще обсъди и критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 
 
В рамките на зседанието ще се проведе и дискусия за възможностите за ревизиране на финансовите условия по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 - 2020;
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!