Засятата пшеница от тазгодишната кампания достигна и дори задмина миналогодишната. Това сочат данните към 25 ноември, отчетени в последния оперативен анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Нарастват и площите с останалите есенници.

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

Сеитбата на основната зърнена култура у нас започна с много бавни темпове този сезон. Имаше притеснения, че различни фактори ще възпрепятстват кампанията. Засетите площи с пшеница доскоро изоставаха с 20% на годишна база, а в средата на ноември – с 6%. Данните от края на изминалия месец показват обрат. Културата не само навакса бързо, но и към отчетния период засетите площи са с 0,1% повече от миналогодишните и възлизат на 1 090 151 ха.

МЗХГ: През последната седмица се наблюдава ускоряване на сеитбата на основните есенни култури за следващата реколта. 

Ечемикът също значително е стопил разликата. Площите с него са вече само с 5% по-малко от тези през 2020 г. 104 721 ха с ечемик са засели родните зърнопроизводители. Полетата с ръж са 5 701, което е с 4,9% по-малко на годишна база.

Продължават да растат площите с маслодайна рапица – 143 280 ха, което е с на 15% повече от миналогодишните. По-сериозно изоставане има при тритикалето. Към отчетния период засетите с него ниви са с 14% по-малко и възлизат на 10 482.