Цената на земеделските земи и рентите в област Враца устойчиво се повишават през последните десет години. В момента има сериозно търсене на пазара на обработваеми площи, но предлагането е слабо, сочи проверка на Agri.bg.  

Танева: Чрез "бели петна" не могат да се придобиват имоти по давност

Желаещи да купят земеделска земя на цени между 600 и 1300 лева за декар в зависимост от категорията са предимно фирми.

Стопани обаче предлагат ниви предимно в района на Предбалкана или парцели в планинската част на региона. Собствениците на земеделските имоти в равнината, където рентата миналата година беше 50 лева/декар, а сега стига и до 80 лв./декар, не желаят да се разделят със своите ниви. 

Този ръст се отразява и на нас, собствениците на земи. Защото е факт, че постепенно, полека-лека през последните години и рентата, и цените на имотите ни се качват“, коментира собственикът на наследствена земя Тодор Атанасов.

Той помни и разказва, че когато нивите на дядо му били върнати на неговия баща, повечето от тях пустеели. Такава била съдбата на повечето терени в първите години на прехода. Сега всичките площи са отдадени под аренда и той всяка година получава приход от наследствените си имоти.

Земята е едно от големите богатства на нашия край и ако се използва рационално, тя може да бъде един много ползотворен ресурс“, коментира Атанасов.

Селското стопанство е от водещите сектори в област Враца. Брутната добавена стойност, произведена в него, вече надхвърля 6,4%. Площите, засети със зърнени и маслодайни култури в областта, заемат над 95% от обработваемата земя.

Най-силно застъпени са пшеницата, слънчогледът, царевицата и рапицата. Обработваемата земя заема над 80% от цялата използвана земеделска площ. За сравнение през 2018 г. нейният дял е бил малко над 77%.