Държавен вестник обнародва промени в Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. С тях се въвежда изискването върху етикета да се посочва страната или страните на произход, където е бил добит медът.
[news]
Ако медът произхожда от повече от една държава членка или трета страна, указанието за страните на произход може да бъде заменено с едно от следните указания: „смес от видове мед с произход от ЕС“; „смес от видове мед с произход извън ЕС“; „смес от видове мед с произход от ЕС и извън него“.
 
С Наредбата се въвежда и промяна, според която поленът, в качеството си на естествен съставен елемент, характерен за меда, не се счита за съставка.
 
Правилата на новата наредба вече са в сила – от 24 юни 2015 г., но продуктите, които са пуснати на пазара или етикетирани преди тази дата могат да продължат да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на количествата, става ясно от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!