Държавен вестник обнародва промени в Наредбата за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора. 
 
Очаква се министърът на земеделието и храните да определи със заповед размера на плащането по допълнителното извънредно подпомагане за килограм краве мляко и за едно допустимо за подпомагане животно по всяка от схемите, след което заповедта да бъде побликувана на интернет страницата на МЗХ и Фонд Земеделие. 
 
В срок до 30 април 2016 г. Държавен фонд „Земеделие“ трябва да представи на министъра на земеделието и храните доклад за изплатеното допълнително извънредно подпомагане.
 
Фермер.БГ припомня, че помощта, която ще отпусне Министерството към животновъдите е в размер на 10 201 655 лв. и тя ще се разпредели по следните схеми: 
 
Схема 1. Подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби през квотния период 2014/2015 г.
Схема 2. Подпомагане на брой млечни крави в стопанството.
Схема 3. Подпомагане на брой овце-майки и кози-майки в стопанството.
Схема 4. Подпомагане на брой биволици в стопанството. 
 
В началото на тази седмица ДФЗ разпредели бюджета по извънредната помощ за животновъдите. 
 
Допълнителното национално финансиране по Схемата за подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби през квотния период 2014/2015 г. е в размер до 4 183 862 лв.
По Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанството са предвидени допълнително до 3 433 117 лв.
Национално финансиране до 2 367 126 лв. ще бъде изплатено по Схемата за подпомагане на брой овце-майки и кози-майки.
За кандидатствалите по Схемата за подпомагане на брой биволици са предвидени допълнително до 217 550 лева.