Обнародвана наредба на земеделския министър определя реда за издаване на новите стикери за транспортните средства, превозващи храни.

Обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци е по сметките

С Наредба  № 7 от 18 февруари за условията и реда за издаване на стикери за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни от Закона за храните се определя и съдържанието, графичното оформление и защитните елементи на стикера. Той се издава от директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по седалището на бизнес оператора. За издаването му се заплаща такса по тарифа, определена от Агенцията.

Стикерът има следните задължителни елементи:
  • текст "Транспортно средство за храни";
  • специален знак с формата на логото на БАБХ със специфични защитни елементи и характеристики;
  • уникален регистрационен номер;
  • буквено означение "Ж" и "Х" с възможност за отбелязване на една от буквите.

Регистрационният стикер се изработва така, че да е само за еднократно използване и да се уврежда необратимо при неговото отстраняване, пише в текста на наредбата.

Стикерът за превозни средства с кабина за водача, която е трайно и неразделно свързана с товарния отсек, е самозалепващ се и се поставя от вътрешната страна на долния десен ъгъл на предното стъкло на превозното средство.

Стикерът за ремаркета, полуремаркета, мотоциклети, мотопеди и други превозни средства за транспортиране на храни, които нямат кабина за водача, се изработва от траен и устойчив на външни въздействия материал и се поставя на задната част на превозното средство, по възможност в съседство с табелата с неговия регистрационен номер.

Номерът и датата на издаване на регистрационния стикер се вписват в регистъра по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните. При увреждане или унищожаване на регистрационния стикер бизнесоператорът, който е извършил регистрацията на превозното средство, уведомява директора на съответната ОДБХ.

Регистрационният стикер загубва валидността си при настъпила промяна на собствеността или на правото на ползване на превозното средство. Тогава бизнесоператорът е длъжен да го премахне и да уведоми директора на ОДБХ.

Може да видите целия текст на наредбата тук.