В периода 1 август – 31 декември 2022 г. ще има прием по три дейности на настоящата Националната пчеларска програма (НПП), която приключва в края на юли 2022. Това гласи една от промените в обнародваната Наредба 10, която вече е качена на сайта на Земеделското министерство.

Изкупни цени на млякото

В петмесечното удължаване на програмата пчеларите могат да кандидатстват за: „Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатозата“ от мярка Б – „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата”; „Физикохимичен анализ на пчелния мед“ по мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“; „Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“ – по мярка Г.

Срокът за подаване на заявления за финансиране за удължените дейности е до 15 януари 2023 година. Плащанията ще се извършват в периода от 16 октомври 2022 година до 15 октомври 2023 година. 

Ако за дейностите в удължения период няма определен бюджет, за тях не се извършва прием на заявления за подпомагане, пише още в измененията. Също така, в обнародвания текст физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани с пчелни семейства, са допустими кандидати за безплатно изследване на проби от хранителните запаси на семействата за остатъчни пестициди са записани. Досега това бе възможно само за регистрирани сдружения и за групи и организации. 

По мярка „Изследване на проби от хранителните запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“, физическите лица имат право на по една проба за периодите от 1 август 2021 г. до 31 юли 2022 г. и от 1 август 2022 г. до 31 декември 2022 г.

Исканията на пчеларския сектор за допълнително допустими за подпомагане активи и оборудване по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ също са включени в наредбата. Това са касетъчни центрофуги, вертикални сита и дозиращи машини за пакетиране на пчелен мед.  Определени са и техните референтни цени.