Какво представлява облепихата и съвсем буквално - има ли почва у нас? Оказва се, че да. За опита си с отглеждането на растението в България и потенциалните възможности за фермерите пред Агри.БГ разказва генералният мениджър на гръцка фирма Христос Лалиотис.

 

Г-н Лалиотис, какво представлява облепихата? 

Облепиха е храстовидно растение, което се класифицира към семейство Миризливовърбови. Нарича се още морски зърнастец, ракитник и сибирски ананас. Тя е силно студоустойчиво растение, като издържа до минус 42 градуса. Подчертано светлолюбива култура, която не понася засенчване. По отношение на влагата растението има двойнствена екологична природа. Кореновата система е плитка, слабо разклонена, способна да издържа дори значително преовлажняване на почвата от течащи води, Не понася обаче застоялите води и заблатени почви. Листата са сравнително дребни, с дебела кутикула, гъсто овласени, което е предпоставка за по-икономичен разход на влага. Облепихата обаче не е сухоустойчиво растение и понася само временно засушаване.

Топ 15 нишови култури за износ

Откъде произхожда?

От Азия. Ρазбира се, съществува в природата като диво растение. Тя е трънлива с много малък и чувствителен плод. От малко проучване в интернет открихме, че съществува тук в България в дивия му вид, в по-широките райони на Варна и Галата, но не можем да потвърдим това. Тук идва успешният опит на сибирския Институт по растениевъдство да създаде култивируеми сортове, устойчиви на различен климат, на болести и без тръни.  

Откога фирмата Ви се занимава с отглеждане на облепиха и с какви насаждения в България разполагате?

Усилията за отглеждане на руски сортове облепиха в Гърция започнаха през 2012 г. с първите ни култури, а фирмата ни е основана през 2015 г. в разгара на гръцката икономическа криза. Ние сме официален представител и сътрудник на Институт "М.А. Лисавенко" за Гърция, България, Италия, Албания, Кипър и Северна Македония. Кооперираме с повече от 100 производители със споразумение за усвояване на производството и повече от 200 хектара.

В България първото засаждане на 1280 броя разсад (9 дка x 140-160 бр./дка) е извършено в района на Карлово през февруари 2020 г. Поръчани са още 4730 броя разсад (32 дка x 140-160 бр./дка). Плододаването започва на третата година след засаждането и развива пълния си капацитет на петата година. Очакваме през 2021 г. първото ограничено производство на плодове за България.

Как понася българският климат на растението и как се отглежда то?

Данните, които имаме до днес от първото стопанство в района на Карлово, ни показват, че няма разлика в начина на отглеждане тук с този в Гърция и другите страни. Климатичните условия в България изглеждат особено благоприятни, тъй като имаме значително по-висока запасена почвена влага и по-богати почви. Засажда се като самостоятелна култура на разстояния 3,5-4 м между редовете и 1,5-2 м между отделните растения в реда. На 1 мъжко растение се предвиждат 5-8 женски. Необходимо е капково поливане.

Изисква ли много грижи, препарати, торове, техническа обработка?

Това е култура, която, макар и не много взискателна, се нуждае от грижи. Болестите са минимални. Oблепиха няма специални изисквания за азот. След анализа на почвата се определя първоначално торене (ако е необходимо) преди засаждането заедно с първата техническа обработка на почвата. Оттам нататък техническата обработка е ограничена и се извършва 2-3 пъти годишно в зависимост от плевелите и то само с използването на фреза между редовете и тример между растенията. Ние забраняваме използването на препарати за борба с плевелите. Годишните разходи за производителя за препарати и торове са от 80 до 150 евро на декар.

Колко души работят в стопанството в България?

Успяхме да задържим ниските производствени разходи. Така работниците са нужни главно по време на прибирането на реколтата, като заплащането им е 0,40 евро/килограм плод. На всеки 1000 дка се наемат по няколкостотин работници за 30-45 дни по време на прибиране на реколтата. 

Какво е приложението на плодовете на облепихата? 

На световния пазар оборотът на облепиха и неговите продукти възлиза на над 100 млрд. долара. Плодовете се използват в различни области, като пресни, замразени, сушени плодове и листа, масло, сок за директна консумация; за преработка на сок, кисело мляко, сладолед, сладкиши, ликьори; в козметичната индустрия; за хранителни добавки и лекарства.

Къде успявате да ги реализирате? В България има ли пазар за тях?

Фирмата управлява производството на всички производители. Те имат споразумение за усвояване на продукцията с продължителност 12 години. Вече са подписани договори с компании в Италия, Франция, Великобритания и САЩ. Добивът на пълноценни руски сортове облепиха средно е 1,5 т/дка. Πродажната цена е изключително висока. Средната продажна цена в промишлеността в момента е доста над 2,50 евро. Прави впечатление, че дори при “китайска цена” от 2,00 евро за килограм, рентабилността на производителя е несравнима. Цената в комбинация с най-ранната реколта на плодовете от останалия свят дава значителни предимства както за нас, така и за производителя.

Какви са бъдещите Ви планове?

В плановете ни влиза отглеждането на над 400 декара в България през следващите 2 години. Това най-вероятно ще ни даде тласък да продължим изграждането на съоръжения за сортиране и съхранение и в България. Увеличението на производството ще ни даде достъп до пазари, които сега не можем да обслужваме поради ограниченото количество плодове.