Предлаганите законодателни промени за напояване на земеделските площи бяха приети на първо четене от парламентарната Комисия по земеделие.

Сушата ще „надпише" хиляди тонове домати

Аграрното министерство обяви измененията като стимулиращи фермерите да изграждат собствени водоизточници за напояване. Това ще стане чрез увеличаване на обема на водата за напояване, за която ще важи уведомителен вместо разрешителен режим. Регистрираните земеделски стопани ще имат право на безвъзмездно водовземане до 50 куб.м на денонощие за земеделски цели. Предвижда се и разширяване на обхвата на лицата, имащи право на това. 

Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, обосновка за него и за заявеното количество да се изисква само при изграждането на нови съоражения, пише в мотивите на агроведомството.

Забележки към текста за изменение на Закона за водите обаче има от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Неправителствени организации също се обявиха против текста с мотивите, че непоставянето на измервателни устройства ще доведе още по-голямо разхищение на ресурси, а е възможна и злоупотреба чрез повече кладенци в големите земеделски имоти, където "никой няма да ги измерва дали са 50 или 5550 кубика на ден".

Според МОСВ законопроектът "поставя в сериозен риск количественото състояние на подземните водни тела", като ще доведе до масовото им и прекомерно използване на фона на тенденцията за засушаване у нас". Екоминистерството препоръчва спешни действия за подобряване на напоителните системи в страната и изтъква, че водите в България се ползват приоритетно за питейни нужди.