Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) облекчи ограничителния режим, въведен във връзка с констатираното на 25 май огнище на птичи грип във ферма за патици - яйценосно направление, в село Стефаново, община Добрич.
 
 
С допълнителна заповед на изпълнителния директор на БАБХ Дамян Илиев се разрешава придвижването на еднодневни птици от стопанството до други стопанства в наблюдаваната зона и извън нея при спазване на определени условия. Основното изискване е да са изпълнени мерките за биологична безопасност и птиците да остават на новото местоназначение най-малко 21 дни.
 
Разрешава се и придвижването на птици, излюпени във ферми в предпазната и наблюдаваната зона, в които има добър контрол върху здравния статус на яйцата.
 
Вече е допустимо и придвижването на яйца за люпене вътре и извън района при условие, че са дезинфекцирани преди изпращането и са маркирани за тяхното обратно проследяване.