Обезщетението за загуба на доход на стопаните, които изпълняват мерки за преструктуриране и конверсия на лозя, вече ще се изплаща на една вноска, вместо на две.
 
 
Това стана ясно, след като „Държавен вестник“ публикува промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., издадена от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Въпросът е уреден с промяна в Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. 
 

Целта е да се освободят ангажирани средства от финансовата 2020 г.

 
„По този начин се постига ефективно  управление  на бюджета на националната програма за подпомагане по финансови години“, коментира в мотивите за промяната д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите.
 
По вече подадени заявления по програмата за периода 2014-2018 г., за които има издадени заповеди, втората вноска от помощта ще бъде изплатена до 1 март тази година.
 
Както Фермер.БГ вече писа, от 28 януари до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. 
 
Бюджетът за тази финансова година е 21 802 818 лв., а за 2020 г. – 28 521 112 лв. Предвидените средства по програмата общо за петте години е близо 262 млн. лв.
 
 
По време на първия прием ще бъдат приемани и обработвани единствено заявления за финансиране по мярката, които са с краен срок за изпълнение на дейностите през финансови 2019 и 2020 г. 
 
„Целта на подпомагането е да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите, което от своя страна ще осигури справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност“, коментираха от Държавен фонд „Земеделие“.
 
В програмата са предвидени четири мерки – „Популяризиране в трети държави“, „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“. Мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се прилагаха успешно и в рамките на предишната програма.