Собствениците на домашни животни в 20-километровите зони около индустриалните свинеферми ще получат по 70 лв. обезщетение за всяко регистрирано прасе, което бъде заклано превантивно срещу Африканската чума по свинете (АЧС).
 
 
Правителството реши това днес по предложение на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, като прие допълнение на Постановление № 130 от 5 юли 2018 г. за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
„За изчисление на средствата са използвани изкупни цени за килограм живо тегло и цена на концентриран фураж за изхранване на свине за угояване за месец август 2018 г.“, обясниха от правителствената пресслужба.
 
Обезщетение ще бъде изплатено единствено на собствениците на заклани домашни свине, които са регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 
 
Като основание за тази мярка се посочва опасността от разпространение на болестта Африканска чума по свинете в големите индустриални ферми, около които в непосредствената близост има малки стопанства, които отглеждат свине за лични нужди. 
 
„Целта на превантивната мярка е да се намали рискът от проникване и разпространение на заболяването в промишлените обекти. Така ще се запази индустриалното свиневъдство у нас, което определя облика на сектора и ще се ограничи рискът от евентуални големи икономически загуби“, коментира пресслужбата.
 
Нерегистрираните животни подлежат на евтаназия, а собствениците им са заплашени от глоби между 500 и 1000 лв. по Закона за ветеринарномедицинската дейност.