Селскостопанска академия (ССА може да подпомогне развитието на малки клъстери от семето до преработения продукт, обяви пред Агри.БГ проф. Виолета Божанова, председател на Академията. 


В Института по растителни и генетични ресурси в Садово се съхранява богато разнообразие от генетични ресурси, както от съвременни сортове, така и от по-стари и това може да бъде използвано в полза на стопаните като се създават нови продукти и бизнес модели, твърдят учените.

Някои от тези сортове или популации имат уникални качества, които биха могли да спомогнат за развитието на малките общности. Подобни клъстери от семето до преработения продукт могат на всеки един етап да добавят стойност, която да се споделя между всички, които участват в тях. В допълнение се създават условия за нови работни места, конкурентни предимства и като цяло се подпомага развитие на икономиката в определени региони. Ние от ССА можем да бъдем изключително полезни и сме отворени за това”, каза проф. Божанова. 

Пример за подобен клъстер проф. Божанова посочи обединение между семепроизводители, животновъди и преработватели. “Нашите царевични хибриди не отстъпват по биологични и стопански качества на чуждестранните, но същевремено са с по-висока екологична пластичност и по-високи хранителни качества и през последните години към тях има засилен интерес от животновъдите.

Институтите в ССА нямат възможност да произвеждат много големи количества сертифицирани семена, но можем да  предоставяме авторски права чрез сключване на лицензионни договори със семепроизводители, така че всеки по веригата да носи неговата стойност и да не остава ощетен”, допълни председателят на ССА. 

Чрез подобни клъстери животновъдите могат да получават фуражи за животните си на по-ниски цени, съответно да свалят и себестойността на крайната си продукция - месо и мляко.  

Тези вериги могат да бъдат и с по-малък екологичен отпечатък, защото семената ще са произведени при нашите условия, няма да се транспортират, а и като по-добре адаптирани към условията ни, сортовете могат да реализират добивния си потенциал и при по-ниски вложения”, заключи проф. Божанова.