Водата за напояване се запазва такава, каквато е. Няма да има поскъпване, увери Снежина Динева, директор на „Напоителни системи“, за БНР.

След 8 години чакане: Тръгва мярката за напояване

По думите й в момента водата е в стабилно състояние, като по този начин от държавното предприятие се стараят да отговорят на двата основни принципа, заложени в европейската Рамкова директива на водите. Става дума за ефективно използване на водния ресурс и стабилитет на напоителната система.

Тази година „Напоителни системи“ ще кандидатства по мярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), която се очаква да бъде отворена в началото на този месец.

„Така ще можем да направим дългоочакваната рехабилитация на голяма част от хидромелиоративната структура на главните напоителни канали. Това ще доведе до така нужната потенциална икономия на вода над 50%“, изчислява експертът. 

Снежина Динева: „Това ще ни позволи увеличаване на поливните площи и дори намаляване на цената на водата.“

Дамата уверява, че към настоящия момент „Напоителни системи“ разполага с резерва, който дава достатъчно увереност за успешното провеждане на поливния сезон през 2020 г. 

„В тази насока искам да успокоя земеделските производители, че няма да имаме сътресение и не очакваме такова към днешна дата“, оптимист е директорът. 

Всичко това се случва на фона на продължителната суша, водната криза в Перник и пустинните кадри от язовири у нас. По думите на Снежина Динева обаче всички язовири, които доставят вода за питейно-битово водоснабдяване и се стопанисват от „Напоителни системи“, разполагат с 30% и над 30% воден ресурс от общия си обем.