Няма да се закриват институти или научни звена при преструктурирането на Селскостопанска академия, няма да се допусне загуба на академичен състав, нито продажба на активи. Това заяви пред журналисти в Плевен председателят на Селскостопанска академията проф. Тотка Трифонова, която участва в публично обсъждане на концепцията за развитие на Академията, съобщи Дарик.
 
Проф. Трифонова обясни, че концепцията за развитие на Академията предвижда малки законодателни промени в действащия Закон за Селскостопанска академия. Това ще помогне да бъдат отстранени някои слабости в него и да се даде възможност на Академията да се развива като съвременна и модерна институция, добре структурирана и ориентирана към приоритетите на българското земеделие и не на последно място - отворена към бизнеса.
 
Проф. Трифонова посочи модела на финансиране като една от основните слабости в действащия Закон за Академията. Според нея, законът не стимулира достатъчно Академията да работи.„Парите, които са резултат от труда на учените, трябва да се връщат обратно в звената за тяхното развитие и развитие на академичния състав", коментира проф. Трифонова и подчерта необходимостта от решаване на проблема с намаляващия капацитет на Академията.